I. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở chính: Khu Làng Nghề  Ninh Phong – Phường Ninh Phong – TP Ninh Bình.

- Văn phòng vệ tinh Yên Khánh: Thị Trấn Yên Ninh – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Hoạt động tư vấn:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm :

 - Giám đốc: Ông Lã Thanh Tùng.

 - Phó Giám đốc: Ông Phạm Quang Hùng.

 - Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Định.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính – Tổ chức; Điện thoại: 02293. 886. 399

- Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm – Dạy nghề; Điện thoại: 02293. 898. 198

- Phòng Thông tin thị trường; Điện thoại: 02293. 871. 525

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp; Điện thoại: 02293. 899. 946

IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1.Trụ sở chính:

 Địa chỉ: Khu Làng Nghề  Ninh Phong – Phường Ninh Phong – TP Ninh Bình.

Website:  vieclamninhbinh.gov.vn

 2.Văn phòng vệ tinh Yên Khánh:

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Ninh – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình.

Điện thoại: 02293. 753. 155